DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU SPECIJALNIH ALATA, ELEKTROINSTALACIONOG MATERIJALA, OPREME ZA PTT, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU METALKA-MAJUR DOO JAGODINA

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Proizvodnja opreme za povezivanje žica i kablova

Obuhvata proizvodnju žičane opreme za električna kola koja sadrže struju ili ne, bez obzira na materijal.

Obuhvata proizvodnju:

 • šipki za autobuse, električnih provodnika (osim prekidača)
 • GFCI (uzemljenih strujnih prekidača)
 • držača za lampe
 • osigurača i kalemova
 • prekidača za električne instalacije (npr. prekidača na pritisak, automatskih prekidača, na sponu, prebacivača)
 • električnih ispusta i štek-kontakata
 • kutija za električne žice (npr. preklopnih kutija)
 • električnih vodova i priključaka
 • električne opreme za uključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola ili za priključivanje u električna strujna kola:
  • sklopki, osigurača, odvodnika prenapona, ograničivača napona, prekidača i razvodnih kutija, releja, priključnica i dr.
 • plastične žičane opreme koja ne prenosi struju, uključujući plastične razvodne kutije, plastične priključke i poklopce za prekidače

Ne obuhvata proizvodnju:

 • keramičkih izolatora, del. 23.43
 • elektronskih elemenata za konektore, utičnice i prekidače, del. 26.11

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?