DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE BERQ DOO NOVI PAZAR

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Usluge sistema obezbeđenja

Obuhvata:

  • nadgledanje i daljinsko nadgledanje elektronskog zaštitnog alarmnog sistema kao što su protivprovalnički i protivpožarni alarmi, uključujući njihovo postavljanje i održavanje
  • postavljanje, održavanje, popravljanje i podešavanje mehaničkih ili elektronskih uređaja na zaključavanje, bezbednosno-zaštitne sefove povezane sa bliskim i daljinskim nadgledanjem

Jedinice koje izvršavaju ove aktivnosti mogu biti angažovane u prodaji zaštitnih sistema, mehaničkih ili elektronskih uređaja na zaključavanje, bezbednosnih i zaštitnih sefova.

Ne obuhvata:

  • postavljanje sistema obezbeđenja kao što su protivprovalnički i protivpožarni alarmi, bez kasnijeg nadgledanja, del. 43.21
  • trgovinu na malo zaštitnim sistemima, mehaničkim ili elektronskim uređajima na zaključavanje, bezbednosnim i zaštitnim sefovima u specijalizovanim radnjama, bez nadgledanja, instaliranja i usluga održavanja, del. 47.59
  • davanje saveta u vezi sa bezbednošću, del. 74.90
  • obezbeđivanje javnog reda i opšte bezbednosti, del. 84.24
  • usluge izrađivanja duplikata ključeva, del. 95.29

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?