Društvo sa ograničenom odgovornošću Đerdap turist D.O.O. Kladovo

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Hoteli i sličan smeštaj

Obuhvata pružanje usluge smeštaja, po pravilu na dnevnoj ili nedeljnoj osnovi, pre svega za kraći boravak posetilaca. Takođe obuhvata smeštaj u opremljenim sobama ili apartmanima.

Pod uslugama smeštaja ovde se podrazumevaju dnevno čišćenje soba i spremanje kreveta. Asortiman dodatnih usluga može sadržati i usluge pripremanja i posluživanja hrane i pića, parkiranje, pranje rublja, korišćenje bazena, vežbaonica, objekata za rekreaciju, održavanje konferencija, kongresa, konvencija i sl.

Obuhvata usluge smeštaja u:

  • hotelima
  • turističkim naseljima
  • motelima
  • seoskim turističkim domaćinstvima
  • objektima domaće radinosti
  • drugi objekti za smeštaj turista

Ne obuhvata:

  • usluge smeštaja u kućama i nameštenim ili nenameštenim stanovima ili apartmanima za duži boravak, zakupljenim, po pravilu, na mesečnoj ili godišnjoj osnovi, del. 68

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?