Društvo za proizvodnju trgovinu i usluge ATLAS-TEL-2000 DOO BEOGRAD-BARAJEVO

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim delovima i opremom

Obuhvata:

  • trgovinu na veliko elektronskim komponentama (ventilima i cevima)
  • trgovinu na veliko poluprovodničkom opremom
  • trgovinu na veliko integrisanim kolima i mikročipovima
  • trgovinu na veliko štampanim kolima
  • trgovinu na veliko nesnimljenim audio i video trakama, magnetnim i optičkim diskovima (CD, DVD)
  • trgovinu na veliko telefonima i komunikacionom opremom

Ne obuhvata:

  • trgovinu na veliko snimljenim audio i video trakama i disketama, magnetnim i optičkim diskovima (CD, DVD), del. 46.43
  • trgovinu na veliko računarima i računarskom opremom, del. 46.51

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?