Društvo za zastupanje u osiguranju BIRO PROFESIONAL d.o.o. Novi Sad

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Delatnost zastupnika i posrednika u osiguranju

Obuhvata:

  • delatnost zastupnika (agenata) osiguranja i posrednika (brokera) u osiguranju, tj. u prodaji, pregovaranju ili davanju ponuda za polise osiguranja i reosiguranja

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?