TopAnchor1
BottomAnchor1
Details1

ENERGOPOWERSOLUTIONS VB036 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVO SELO

Details3

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova

Obuhvata izgradnju vodova za distribuciju električne energije i telekomunikacija i izgradnju međusobno povezanih zgrada i građevina koje čine sastavni deo tih sistema. Obuhvata:

  • izgradnju ostalih građevina za:
    • međumesne i lokalne komunikacione i energetske dalekovode i mrežu
    • elektrane

Ne obuhvata:

  • rukovođenje projektom u vezi s građevinskim radovima niskogradnje, del. 71.12
Details2

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?
Details4