FOOD MARKET DOO Novi Sad

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti

Obuhvata veliki broj usluga koje se pružaju klijentima na komercijalnoj osnovi. Uključene su aktivnosti za koje je potreban viši stepen stručnosti i naučnih i tehničkih znanja, ali se ne obuhvataju tekući, rutinski poslovi koji obično kratko traju. Obuhvata:

 • posredovanje pri kupovini i prodaji ekonomskih subjekata, npr. organizovanje kupovine i prodaje malih i srednjih preduzeća, uključujući lekarsku praksu, ali ne i posredovanje prilikom prodaje nekretnina
 • posredovanje prilikom pravnog prometa prava na patent
 • procenjivanje vrednosti, osim vrednosti nekretnina i vrednosti predmeta u svrhe osiguranja (antikviteta, dragocenosti i dr.)
 • računovodstvenu reviziju i informacije o tarifama prevoza robe
 • prognozu vremena
 • davanje saveta u vezi sa bezbednošću
 • davanje agronomskih saveta
 • davanje ekoloških saveta
 • davanje ostalih saveta
 • davanje ostalih saveta, osim saveta u vezi sa arhitekturom, inženjerstvom i upravljanjem
 • aktivnosti kvantitativnih procenitelja
 • aktivnosti koje obavljaju agenti i agencije u interesu pojedinaca, i to u vezi sa dobijanjem angažmana na snimanju filmova, pozorišnih predstava ili u okviru drugih zabavnih i sportskih priredbi, plasiranja knjiga, dramskih predstava, umetničkih dela, fotografija i sl.

Ne obuhvata:

 • aukcijsku trgovinu na veliko korišćenim motornim vozilima, del. 45.1
 • prodaju preko interneta, del. 47.91
 • aktivnosti aukcijskih kuća (trgovinu na malo), del. 47.79
 • aktivnosti agenata za nekretnine, del. 68.31
 • knjigovodstvene aktivnosti, del. 69.20
 • davanje saveta u vezi sa upravljanjem, del. 70.22
 • arhitektonske i inženjerske konsultacije, del. 71.1
 • industrijski i mašinski dizajn, del. 71.12 i 74.10
 • veterinarsko ispitivanje i kontrolu u vezi s proizvodnjom hrane, del. 71.20
 • delatnost reklamnih agencija, del. 73.11
 • izradu štandova i ostalih konstrukcija za izlaganje propagandnog materijala, del. 73.11
 • organizovanje izložbi i skupova, del. 82.30
 • aktivnosti samostalnih aukcionara, del. 82.99
 • izradu programa za zadržavanje lojalnosti kupaca, del. 82.99
 • davanje saveta u vezi s potrošačkim kreditima i dugovanjima, del. 88.99

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?