Field Automation Services d.o.o. Sremčica

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Montaža industrijskih mašina i opreme

Obuhvata specijalnu montažu industrijskih mašina i opreme. Ugrađivanje opreme koja je sastavni deo građevinskog objekta spada u Građevinarstvo (npr. ugrađivanje liftova, pokretnih stepenica, uređaja za klimatizaciju, alarmnih sistema i dr.).

Obuhvata:

 • instaliranje industrijskih mašina u fabrikama
 • sastavljanje opreme za industrijsku procesnu kontrolu i upravljanje
 • sastavljanje opreme za kontrolu industrijskih procesa
 • instaliranje ostale industrijske opreme:
  • komunikacione opreme
  • centralnih i sličnih računara
  • laserske i elektromedicinske opreme
 • demontaža većih industrijskih mašina i opreme
 • montaža mlinova
 • opremanje mašina
 • montažu opreme za kuglane

Ne obuhvata:

 • montažu liftova, automatskih vrata, vakuum sistema za čišćenje, rashladnih sistema itd., del. 43.29
 • montažu vrata, trezora, fitinga, nameštaja itd., 43.32
 • montažu vrata, stepeništa, kabina za probanje odela, nameštaja, itd., del. 43.32
 • montiranje (postavljanje) računara, del. 62.09

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?