HALO OGLASI PREDUZEĆE ZA IZDAVAŠTVO I USLUGE DOO BEOGRAD

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja

Obuhvata izdavanje:

  • časopisa i periodičnih izdanja koji izlaze manje od četiri puta nedeljno; ove informacije mogu biti izdavane u štampanoj ili elektronskoj formi, uključujući i internet izdanje
  • pregleda radijskog i televizijskog programa

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?