JUKAL d.o.o. za spoljnu i unutrašnju trgovinu međunarodnu špediciju i transport Novi Sad

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Ostale prateće delatnosti u saobraćaju

Obuhvata:

 • poslove špedicije
 • organizovanje prevoza železničkim, drumskim, pomorskim ili vazdušnim putevima
 • organizovanje grupnih i individualnih pošiljki (uključujući preuzimanje i isporučivanje, kao i grupisanje pošiljki)
 • izdavanje i pribavljanje transportnih dokumenata i tovarnih listova
 • poslove carinskih zastupnika
 • poslove pomorskih i avio-špeditera
 • brokerske poslove za brodski i avionski prostor
 • rukovanje teretom, npr. privremeno pakovanje samo u svrhe zaštite robe tokom tranzita, prepakivanje, uzimanje uzoraka i merenje težine robe

Ne obuhvata:

 • kurirske aktivnosti, del. 53.20
 • osiguranje saobraćajnih sredstava, del. 65.12
 • delatnost putničkih agencija, del. 79.11
 • delatnost organizatora putovanja, del. 79.12
 • pomoćne turističke aktivnosti, del. 79.90

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?