KORNELIJA ŠEĆEROV PR ADMINISTRATIVNE ILOGISTIČKE USLUGE ZUKER LOGISTIC SUBOTICA

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge

Obuhvata svakodnevne kancelarijsko-administrativne usluge kao što su primanje pošte, finansijsko planiranje, fakturisanje i čuvanje dokumenata, dostavljanje i logistika za druge, za naknadu. Ne obuhvata:

  • jedinice specijalizovane za obavljanje samo jedne od gore nabrojanih aktivnosti
  • obezbeđivanje osoblja za poslovanje, del. 78

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?