KRISTINA NEŠIĆ PR OSTALA IZDAVAČKA DELATNOST AGENCIJA DEDA MRAZ 2022 BEOGRAD (ZEMUN)

Web sajt

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Ostala izdavačka delatnost

Obuhvata:

 • izdavanje (uključujući on-line):
  • kataloga
  • fotografija, gravira i razglednica
  • čestitki
  • formulara
  • postera i reprodukcija umetničkih dela
  • reklamnog materijala
  • ostalog štampanog materijala
 • izdavanje statističkih i drugih informacija

Ne obuhvata:

 • izdavanje reklamnih novina, del. 58.13
 • on-line obezbeđivanje softvera (hosting – smeštanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga), del. 63.11

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?