MEHMED BEĆOVIĆ PR AGENCIJA ZA KONSULTANTSKE USLUGE I DRUGU SPECIJALIZOVANU KANCELARIJSKU PODRŠKU KONSULTANT AMBA NOVI PAZAR

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška

Obuhvata kopiranje, pripremanje dokumenata i druge specijalizovane aktivnosti koje predstavljaju podršku kancelarijskom poslovanju:

 • pripremanje dokumenata
 • korekciju i recenziju dokumenata
 • kucanje i obradu teksta
 • sekretarske pomoćne usluge
 • prepisivanje dokumenata i druge sekretarske usluge
 • kucanje i prekucavanje pisama
 • obradu pošte (sortiranje, adresiranje, itd.), izuzev direktnog poštanskog reklamiranja
 • fotokopiranje
 • kopiranje
 • diazokopiranje
 • druge usluge kopiranja dokumenata, bez pružanja usluga štampanja (npr. ofset štampa, brza štampa, digitalna štampa i predštamparske usluge)

Ne obuhvata:

 • štampanje dokumenata (ofset štampa, brza štampa itd.), del. 18.12
 • usluge predštampanja, del. 18.13
 • direktno poštansko reklamiranje, del. 73.11
 • specijalizovane stenografske usluge, del. 82.99
 • stenografske usluge, del. 82.99

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?