MILENA MIŠIĆ PR FOTOGRAFSKE USLUGE LENASPACES KRUPANJ

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Fotografske usluge

Obuhvata:

 • izradu fotografija u komercijalne svrhe i za potrošače:
  • za dokumente, škole, venčanja itd.
  • fotografije za potrebe reklamiranja, za izdavačku delatnost, modnu delatnost, delatnosti u vezi s nekretninama i za potrebe turističke delatnosti
  • fotografisanje iz vazduha
  • video-snimanje događaja: venčanja, sastanaka i dr.
 • obradu filmova:
  • razvijanje, umnožavanje i uvećavanje s negativa ili filmova preuzetih od klijenata
  • laboratorije za razvijanje filmova i izradu fotografija
  • fotografske radnje za brzu izradu fotografija (bez prodaje fotoaparata)
  • izradu slajdova
  • kopiranje, restauraciju ili retuširanje fotografija
 • delatnost fotoreportera
 • mikrofilmovanje dokumenata

Ne obuhvata:

 • obradu filmova povezanu s filmskom i televizijskom delatnošću, del. 59.12
 • pružanje kartografskih i prostornih informacija, del. 71.12
 • rad automata za fotografisanje, del. 96.09

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?