NEVEON Foam d.o.o. Stara Pazova

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima

Obuhvata proizvodnju smole, plastičnih masa i nevulkanizovanih termoplastičnih elastomera i mešavina smole po narudžbini kupca, kao i proizvodnju sintetičke smole na nestandardan način:

 • proizvodnju plastičnih masa u primarnim oblicima:
  • polimera, uključujući polimere etilena, propilena, stirola, vinilhlorida, vinilacetata, vinildenhlorida, vinilalkohola i akrilata
  • poliamida
  • fenolne i epoksidne smole i poliuretana
  • alkidne i poliesterske smole i polietra
  • silikona
  • izmenjivača jona na bazi polimera i dr.
 • proizvodnju celuloze i hemijskih derivata celuloze

Ne obuhvata:

 • proizvodnju veštačkih i sintetičkih vlakana, filamenata i prediva, del. 20.60
 • drobljenje otpadaka od plastičnih masa, del. 38.32

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?