Online Printing Center d.o.o. Beograd

Web sajt

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Ostalo štampanje

Obuhvata:

  • štampanje magazina i drugih periodičnih publikacija koje izlaze manje od četiri puta nedeljno
  • štampanje knjiga i brošura, notnih svezaka, mapa, atlasa, plakata, karata za igranje, reklamnih kataloga, prospekata i drugih štampanih reklama, poštanskih i taksenih maraka, dokumenata o vlasništvu, čekova i drugih vrednosnih papira, registara, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih formulara i drugih komercijalnih materijala, ličnih trajnih papirnih dokumenata i drugih štampanih materijala, štampanih na štamparskim mašinama pomoću otisaka, ofset mašinama, mašinama za fotograviranje, fleksografskim mašinama i drugim štamparskim mašinama, na mašinama za umnožavanje, računarskim štampačima i fotokopirnim i termokopirnim aparatima;
  • štampanje etiketa, „pametnih“ kartica i nalepnica
  • direktno štampanje na tekstilu, drvetu, keramici, metalu, staklu i plastici (npr. na kesama)

Ne obuhvata:

  • štampanje svile na tekstilu i odevnim predmetima, del. 13.30
  • proizvodnju kancelarijskih i školskih potrepština kao što su sveske, notesi, rokovnici i obrasci, del. 17.23
  • izdavačku delatnost, del. 58.1
  • fotokopiranje, del. 82.19

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?