PREDUZEĆE NOVIH TEHNOLOGIJA SHUNGIT DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala

Obuhvata proizvodnju:

  • frikcionih materijala i nemontiranih predmeta od njih, na bazi mineralnih supstanci ili celuloze
  • mineralnih izolacionih materijala kao što su vuna od šljake (zgure), kamena vuna i slična mineralna vuna, ekspandirani ili listasti vermikulit, ekspandirane gline i slični materijali za toplotnu i zvučnu izolaciju
  • proizvoda od raznovrsnih mineralnih materijala: obrađen liskun i proizvodi od liskuna, treseta, grafita (osim elektromaterijala) i dr.
  • proizvoda od asfalta i sličnih materijala (npr. lepljive trake, ugljene katranske crne smole)
  • veštačkog korunda

Ne obuhvata proizvodnju:

  • staklene vune i proizvoda od staklene vune, del. 23.14
  • grafitnih elektroda, del. 27.90
  • ugljenika ili grafitnih zaptivača, del. 28.29

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?