PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, ZASTUPANJE I PROIZVODNJU MIN IZOLA DOO BEOGRAD-ČUKARICA

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Popravka električne opreme

Obuhvata:

 • popravku i održavanje proizvoda iz oblasti 27 (osim aparata za domaćinstvo)
 • popravku i održavanje transformatora
 • popravku i održavanje elektromotora i generatora
 • popravku i održavanje sklopnih prekidača i razvodnih tabli
 • popravku i održavanje aparata za kontrolu strujnih kola i releja
 • popravku i održavanje baterija i akumulatora
 • popravku i održavanje električnih aparata za osvetljenje
 • popravku i održavanje strujne žičane opreme i nestrujne žičane opreme za spajanje električnih kola žicom

Ne obuhvata:

 • popravku i održavanje računara i periferne opreme, del. 95.11
 • popravku i održavanje telekomunikacione opreme, del. 95.12
 • popravku i održavanje elektronskih aparata za široku potrošnju, del. 95.21
 • popravku i održavanje časovnika i ručnih satova, del. 95.25

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?