PRIVREDNO DRUŠTVO ZA KONSALTING I INŽENJERING ENVIRON SOLUTIONS DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC)

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Obuhvata davanje saveta, usmeravanje ili pružanje operativne pomoći poslovnim i drugim organizacijama u vezi s upravljanjem, kao što su strategije kompanija i organizaciono planiranje, transformisanje poslovnih procesa, promena uprave, smanjenje troškova i druga finansijska pitanja. Uključuje i marketinške ciljeve i politike; politike, praktična pitanja i planiranje u oblasti ljudskih resursa, obezbeđivanje ljudskih resursa, prakse i planiranja; strategija penzionisanja; planiranje proizvodnje i kontrole.

Poslovne usluge mogu obuhvatiti davanje saveta, usmeravanje ili pružanje operativne pomoći ekonomskim subjektima i javnim službama u vezi sa:

  • izradom računovodstvenih postupaka, programa i procedura troškova budžetske kontrole
  • davanjem saveta i pružanjem pomoći ekonomskim subjektima i javnim službama, koji se odnose na planiranje, organizaciona pitanja, efikasnost poslovanja i kontrolu, upravljanje informacijama i dr.

Ne obuhvata:

  • projektovanje softvera za računovodstvo, del. 62.01
  • davanje pravnih saveta i predstavljanje, del. 69.10
  • obavljanje računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova i poslova kontrole; davanje poreskih saveta, del. 69.20
  • arhitektonske i inženjerske konsultantske aktivnosti, del. 71.11 i 71.12
  • ekološke, agronomske, bezbednosne i slične konsultantske aktivnosti, del. 74.90
  • delatnost agencija za zapošljavanje, del. 78.10
  • pomoćne obrazovne aktivnosti, del. 85.60

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?