Privredno društvo AMEST d.o.o. Beograd-Stari Grad

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Proizvodnja gasa

Obuhvata proizvodnju:

  • gasa suvom destilacijom uglja ili iz nusproizvoda poljoprivrede ili otpadaka
  • gasovitih goriva određene kalorične vrednosti iz različitih vrsta gasova: čišćenjem, mešanjem ili drugim postupcima, uključujući zemni gas

Ne obuhvata:

  • vađenje zemnog gasa, del. 06.20
  • rad koksnih peći, del. 19.10
  • proizvodnju derivata nafte, del. 19.20
  • proizvodnju tehničkih gasova, del. 20.11

Lokacija na mapi

Statistika

Datum objave stranice:11.04.2021.
Datum poslednje promene:18.04.2021.
Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?