TopAnchor1
BottomAnchor1
Details1

Stevan Boroš PR Dovršavanje tekstila Printeraja Subotica

Details3

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Dovršavanje tekstila

Obuhvata dovršavanje tekstila i odeće, npr. beljenje, bojenje, oplemenjivanje i sl. Obuhvata:

  • beljenje i bojenje tekstilnih prediva, tkanina i tekstilnih predmeta, uključujući odevne predmete
  • doradu, apretiranje, sušenje, parenje, skupljanje, popravljanje, sanforiziranje i mercerizaciju tkanina i tekstilnih predmeta, uključujući odevne predmete
  • plisiranje tkanina, impregnaciju, prevlačenje i gumiranje odeće
  • beljenje teksas platna
  • impregnaciju, prevlačenje i gumiranje tkanina
  • štampanje na tkaninama i odeći

Ne obuhvata:

  • proizvodnju tekstilnih tkanina koje su impregnirane, presvučene, prekrivene gumom, gde guma predstavlja glavni sastojak, del. 22.19
Details2

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?
Details4