Stevan Boroš PR Dovršavanje tekstila Printeraja Subotica

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Dovršavanje tekstila

Obuhvata dovršavanje tekstila i odeće, npr. beljenje, bojenje, oplemenjivanje i sl. Obuhvata:

  • beljenje i bojenje tekstilnih prediva, tkanina i tekstilnih predmeta, uključujući odevne predmete
  • doradu, apretiranje, sušenje, parenje, skupljanje, popravljanje, sanforiziranje i mercerizaciju tkanina i tekstilnih predmeta, uključujući odevne predmete
  • plisiranje tkanina, impregnaciju, prevlačenje i gumiranje odeće
  • beljenje teksas platna
  • impregnaciju, prevlačenje i gumiranje tkanina
  • štampanje na tkaninama i odeći

Ne obuhvata:

  • proizvodnju tekstilnih tkanina koje su impregnirane, presvučene, prekrivene gumom, gde guma predstavlja glavni sastojak, del. 22.19

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?