VLADO KUKRIĆ PREDUZETNIK VETERINARSKA AMBULANTA ZA KUĆNE LJUBIMCE VDC BEOGRAD

Web sajt

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Veterinarska delatnost

Obuhvata:

  • brigu o zdravlju životinja na farmama
  • brigu o zdravlju kućnih ljubimaca
  • delatnost veterinarskih asistenata i drugog pomoćnog veterinarskog osoblja
  • kliničko-patološke i druge dijagnostičke aktivnosti koje se odnose na životinje
  • prevoz obolelih životinja

Ne obuhvata:

  • smeštaj domaćih životinja bez zdravstvene nege, del. 01.62
  • šišanje ovaca, del. 01.62
  • veštačko osemenjavanje, kontrolu stada, opsluživanje krda, pripust stoke, kopuniranje živine, čišćenje živinarnika i dr., del. 01.62
  • aktivnosti u vezi s veštačkom oplodnjom, del. 01.62
  • smeštaj kućnih ljubimaca bez zdravstvene nege, del. 96.09

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?