VOJVOĐANSKI LOVAC PRIVREDNO DRUŠTVO ZA RAZVOJ LOVSTVA DOO NOVI SAD

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti

Obuhvata:

 • nadzor i čuvanje divljih životinja
 • lov i traperstvo u komercijalne svrhe
 • hvatanje divljih životinja radi dobijanja hrane, krzna, kože, u svrhe istraživanja, za zoološke vrtove ili za kućne ljubimce
 • obradu krupne kože, kože reptila ili ptica od ulovljenih ili u zamke uhvaćenih životinja
 • lovljenje morskih sisara na obali, kao što su morževi i tuljani

Ne obuhvata:

 • dobijanje kože, krzna i perja od životinja uzgojenih na farmama, del. 01.4
 • uzgoj divljači na farmama, del. 01.49
 • lovljenje kitova, del. 03.11
 • dobijanje sirovih koža od zaklanih životinja u klanicama, del. 10.11
 • sportski i rekreativni lov, del. 93.19
 • uslužne delatnosti u vezi sa promocijom lova i traperstva, del. 94.9

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?