eTip d.o.o. Beograd

Web sajt

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije

Obuhvata:

  • planiranje i projektovanje računarskih sistema koji integrišu hardver, softver i komunikacione tehnologije; usluge mogu obuhvatiti i odgovarajuću obuku korisnika

Ne obuhvata:

  • prodaju hardvera i softvera, del. 46.51 i 47.41
  • instaliranje centralnih (mainframe) i sličnih računara, del. 33.20
  • instalaciju personalnih računara, del. 62.09
  • instalaciju softvera, oporavljanje nakon havarije ili pada računarskog sistema, del. 62.09

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?