E-PRIVREDNIK

| pretraga privrednika prema nazivu, adresi ili delatnosti |
Home1

Privredni subjekti po delatnostima

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DELATNOSTI

Delatnost putničkih agencija, tur-operatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti

Delatnosti zapošljavanja

Iznajmljivanje i lizing

Kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti

Usluge održavanja objekata i okoline

Zaštitne i istražne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe

Delatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu

DRŽAVNA UPRAVA I ODBRANA; OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje

FINANSIJSKE DELATNOSTI I DELATNOST OSIGURANJA

Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova

Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja

Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju

GRAĐEVINARSTVO

Izgradnja ostalih građevina

Izgradnja zgrada

Specijalizovani građevinski radovi

INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE

Informacione uslužne delatnosti

Izdavačke delatnosti

Kinematografska i televizijska produkcija, snimanje zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa

Programske aktivnosti i emitovanje

Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti

Telekomunikacije

OBRAZOVANJE

Obrazovanje

OSTALE USLUŽNE DELATNOSTI

Delatnosti udruženja

Ostale lične uslužne delatnosti

Popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti

Ribarstvo i akvakulture

Šumarstvo i seča drveća

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

Poslovanje nekretninama

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

RUDARSTVO

Eksploatacija ruda metala

Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa

Eksploatacija uglja

Ostalo rudarstvo

Uslužne delatnosti u rudarstvu i geološkim istraživanjima

SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

Kopneni saobraćaj i cevovodni transport

Poštanske aktivnosti

Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju

Vazdušni saobraćaj

Vodeni saobraćaj

SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

SNABDEVANJE VODOM; UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI

Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskorišćavanje otpadnih materija

Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom

Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

Uklanjanje otpadnih voda

STRUČNE, NAUČNE, INOVACIONE I TEHNIČKE DELATNOSTI

Arhitektonske i inženjerske delatnosti; inženjersko ispitivanje i analize

Naučno istraživanje i razvoj

Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti

Pravni i računovodstveni poslovi

Reklamiranje i istraživanje tržišta

Upravljačke delatnosti; savetovanje u vezi sa upravljanjem

Veterinarske delatnosti

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

UMETNOST; ZABAVA I REKREACIJA

Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti

Kockanje i klađenje

Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti

Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti

USLUGE SMEŠTAJA I ISHRANE

Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića

Smeštaj

ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA

Socijalna zaštita bez smeštaja

Socijalna zaštita sa smeštajem

Zdravstvene delatnosti

Home2