TopAnchor1
BottomAnchor1
Details1

FilamenTech D.O.O. Beograd

Details3

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama

Obuhvata:

 • istraživanje i razvoj u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama, osim u biotehnološkim istraživanjima i razvoju:
  • u prirodnim naukama
  • u oblasti tehničko-tehnoloških nauka
  • u medicinskim naukama
  • u poljoprivrednim naukama
  • interdisciplinarna istraživanja i razvoj, pretežno u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama
Details2

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?
Details4