SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE MREŽE DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC)

Web sajt

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Kablovske telekomunikacije

Obuhvata:

  • upravljanje, održavanje ili obezbeđivanje kapaciteta za svako emitovanje prenos ili prijem poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) korišćenjem kablovske telekomunikacione infrastrukture, uključujući:
    • upravljanje i održavanje prenosnih i komuntacionih uređaja kojima se obezbeđuje distribucija signala do konkretne tačke, odakle se signal može prenositi preko zemaljskih linija, mikrotalasa ili kombinacijom zemaljskih linija i satelitskih veza:
    • upravljanje kablovskim distributivnim sistemom (npr. za distribuciju podataka i televizijskih signala)
  • isporučivanje telegrafskih i drugih nezvučnih komunikacija korišćenjem sopstvenih uređaja
  • kupovinu pristupa mreži i kapaciteta mreže od vlasnika i operatora mreže i pružanje telekomunikacionih usluga poslovnim subjektima i domaćinstvima korišćenjem kapaciteta te mreže
  • obezbeđivanje internet pristupa od strane operatora kablovske infrastrukture

Ne obuhvata:

  • preprodaju telekomunikacionih usluga, del. 61.90

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?