ALEKSANDAR PETROVIĆ PR PROIZVODNO-TRGOVINSKA RADNJA PETROVIĆ SPORT JAGODINA

Web sajt

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama

Obuhvata:

  • prodaju na malo fotografske i optičke opreme i opreme za precizna merenja
  • delatnost optičara
  • prodaju na malo suvenira, rukotvorina, religijskih predmeta i sl.
  • delatnost komercijalnih umetničkih galerija
  • prodaju ulja za loženje, plina u bocama, uglja i drva za ogrev
  • prodaju oružja i municije
  • prodaju poštanskih maraka i novčića (numizmatika)
  • maloprodajne usluge umetničkih galerija
  • prodaju neprehrambenih proizvoda na drugom mestu nepomenutih

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?