DOO DOŽA ĐERĐ ZA RATARSKU - STOČARSKU PROIZVODNJU I TRGOVINU BAČKA TOPOLA

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica

Obuhvata gajenje žitarica, leguminoza i uljarica na otvorenom. Gajenje ovih useva često može biti kombinovano sa gajenjem drugih kultura. Ovde spada:

  • gajenje žitarica: tvrde i meke pšenice, raži, prosa, ječma, ovsa, kukuruza, sirka i dr. (napolice, krupnika, tritikale)
  • gajenje leguminoznog povrća: graška, pasulja, boba, sočiva i dr.
  • gajenje uljarica: suncokreta, kikirikija, soje, uljane repice, susama, slačice, lana, ricinusa i dr.

Ne obuhvata:

  • gajenje pirinča, del. 01.12
  • gajenje kukuruza (šećerca), del. 01.13
  • gajenje kukuruza za ishranu stoke, del. 01.19
  • gajenje uljarica, del. 01.26

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?