DOO LAVAZZA PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU, NOVI SAD

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Proizvodnja deterdženata, sapuna sredstava za čišćenje i poliranje

Obuhvata proizvodnju:

 • deterdženata u čvrstom i tečnom stanju
 • surfaktanata
 • sapuna (osim kozmetičkih)
 • sirovog glicerina
 • pomoćnih sredstava za pranje (pretpranje, ispiranje i izbeljivanje)
 • drugih sredstava za čišćenje
 • sredstava za parfimisanje i dezodorisanje prostorija
 • sredstava za poliranje:
  • veštačkih voskova i sredstava na bazi voskova
  • politura i krema za kožu
  • politura i krema za drvo
  • politura i krema za karoserije, staklo i metal
  • drugih sredstava za poliranje

Ne obuhvata proizvodnju:

 • čistih hemijskih jedinjenja, del. 20.13 i 20.14
 • sintetičkog glicerina iz naftnih derivata, del. 20.14
 • kozmetičkih sapuna, del. 20.42

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?