DOO ZA PROIZVODNJU, INSTALIRANJE ANTENSKIH SISTEMA I TRGOVINU SET UP SYSTEMS KRAGUJEVAC

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Postavljanje električnih instalacija

Obuhvata instaliranje električnih sistema u svim vrstama zgrada i ostalih građevina:

 • postavljanje instalacija:
  • električnih vodova i priključaka
  • telekomunikacionih vodova
  • vodova za računarsku mrežu, kablovsku televiziju, uključujući optičke kablove
  • satelitskih antena
  • rasvetnih sistema
  • protivpožarne alarme
  • alarmne sisteme protiv provala
  • ulične rasvete i električnih signala
  • rasvete na aerodromskim pistama
 • priključivanje električnih aparata za domaćinstvo, uključujući podno grejanje

Ne obuhvata:

 • izgradnju komunikacionih i energetskih dalekovoda, del. 42.22
 • nadzor i daljinski nadzor elektronskih sigurnosnih sistema, kao što su alarmi protiv provale i protivpožarni zaštitni sistemi, uključujući njihovo instaliranje i održavanje, del. 80.20

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?