Dušan Mladenović pr proizvodnja kinematografskih dela Qlaack Beograd

Web sajt

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa

Obuhvata:

 • proizvodnju kinematografska dela, televizijskog programa (televizijskih serija, dokumentarnih filmova itd.) ili televizijskih reklama

Ne obuhvata:

 • umnožavanje filmova (izuzev kopija namenjenih za distribuciju bioskopima), zvučnih i video traka, umnožavanje mastera na CD-ovima ili DVD-ovima, del. 18.20
 • trgovinu na veliko snimljenim video-trakama, CD-ovima ili DVD-ovima, del. 46.43
 • trgovinu na veliko praznim video-trakama i CD-ovima, del. 46.52
 • trgovinu na malo video-trakama, CD-ovima ili DVD-ovima, del. 47.63
 • postprodukcione aktivnosti, del. 59.12
 • snimanje zvučnih zapisa i snimanje knjiga na trakama, del. 59.20
 • emitovanje televizijskog programa, del. 60.2
 • stvaranje kompletnog programa televizijskog kanala, del. 60.2
 • obradu kinematografski dela, osim obrade za filmsku industriju, del. 74.20
 • aktivnost pozorišnih i umetničkih agenata ili agencija, del. 74.90
 • iznajmljivanje video-traka, DVD-ova, del. 77.22
 • titlovanje direktnih televizijskih prenosa sastanaka, konferencija i dr., del. 82.99
 • aktivnosti samostalnih umetnika, crtača animiranih filmova, režisera, scenografa i tehničkih stručnjaka, del. 90.0

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?