NIKOLA ĐORĐEVIĆ PR AGENCIJA ZA OSTALE USLUGE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE MARINAC IT SURDULICA

Web sajt

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Ostale usluge informacione tehnologije

Obuhvata druge informaciono-tehnološke delatnosti i delatnosti u vezi sa računarima, na drugom mestu nepomenute, kao što su:

  • usluge oporavka nakon havarije ili pada sistema (disaster recovery)
  • instaliranje personalnih računara
  • usluge instalacije softvera

Ne obuhvata:

  • montiranje centralnih (mainframe) i sličnih računara, del. 33.20
  • računarsko programiranje, del. 62.01
  • konsultovanje u vezi s računarima, del. 62.02
  • upravljanje računarskom opremom, del. 62.03
  • obrađivanje podataka i hosting, del. 63.11

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?