Privredno društvo SIM TRADE AS doo Beograd

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira

Obuhvata:

  • proizvodnju papira za štampanje i pisanje spremnog za upotrebu
  • proizvodnju papira za računarsku štampu
  • proizvodnju samokopirajućeg papira spremnog za upotrebu
  • proizvodnju matrica za umnožavanje i karbon-papira spremnih za upotrebu
  • proizvodnju gumiranog i lepljivog papira spremnog za upotrebu
  • proizvodnju koverata i dopisnica
  • proizvodnju mapa
  • proizvodnju kancelarijskih i školskih potrepština kao što su sveske, notesi, beležnice, blokčići, obrasci i sl.
  • proizvodnju kutija, kesa i notesa za kancelarijsku upotrebu

Ne obuhvata:

  • štampanje na papirnim proizvodima, del. 18.1

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?