SIGURNOST PRO 21 DOO Smederevska Palanka

Matični broj

PIB poslovnog subjekta

Telefon

E-mail adresa

Bookmark

Delatnosti

Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

Obuhvata:

 • inženjerski dizajn (tj. primenu zakona fizike i principa inženjerstva u dizajniranju mašina, materijala, instrumenata, struktura, procesa i sistema) i konsultantske aktivnosti u vezi sa:
  • mašinama i procesima
  • projektima za niskogradnju, hidrogradnju i saobraćaj
  • projektima upravljanja vodama
 • izradu i realizaciju elaborata u oblasti elektrotehnike, rudarstva, hemije, mašinstva, industrije i sigurnosnog sistema
 • izradu projekata koji se koriste za klimatizaciju, rashlađivanje, prečišćavanje i ispitivanje zagađenosti vazduha, u oblasti akustike itd.
 • geofizička, geološka i seizmološka merenja
 • geodetske aktivnosti:
  • premeravanje granica i terena
  • hidrološko merenje
  • podzemno merenje
  • pružanje kartografskih informacija

Ne obuhvata:

 • probna bušenja povezana sa iskorišćavanjem ruda, del. 09.10 i 09.90
 • razvoj i publikovanje softvera, del. 58.29 i 62.01
 • usluge informacione tehnologije, del. 62.02 i 62.09
 • tehničko testiranje, del. 71.20
 • istraživanje i razvoj u tehničko-tehnološkim naukama, del. 72.19
 • industrijski dizajn, del. 74.10
 • snimanje iz vazduha, del. 74.20

Lokacija na mapi

Želite li izmeniti podatke ove firme ili prijaviti neispravne podatke?