Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti

Rad biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki, zavoda za zaštitu spomenika kulture i ostale kulturne delatnosti

Delatnost botaničkih i zooloških vrtova i zaštita prirodnih vrednosti

Delatnost muzeja galerija i zbirki

Delatnosti biblioteka i arhiva

Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika

Kockanje i klađenje

Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti

Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Delatnost muzeja galerija i zbirki

Obuhvata:

 • rad muzeja svih vrsta:
  • muzeja umetnosti, nakita, nameštaja, odeće, keramike, srebrnih predmeta itd.
  • prirodnjačkih, naučno-tehničkih, istorijskih i vojnih muzeja
  • ostalih specijalizovanih muzeja
  • muzeja na otvorenom prostoru
 • zaštitu pokretnih kulturnih dobara (preventivna zaštita, restauracija i konzervacija)

Ne obuhvata:

 • aktivnosti komercijalnih umetničkih galerija, del. 47.78
 • restauraciju umetničkih dela i muzejskih eksponata, del. 90.03
 • aktivnosti arhiva i biblioteka, del. 91.01