Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti

Kockanje i klađenje

Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti

Ostale zabavne i rekreativne delatnosti

Sportske delatnosti

Delatnost fitnes klubova

Delatnost sportskih klubova

Delatnost sportskih objekata

Ostale sportske delatnosti

Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Ostale sportske delatnosti

Obuhvata:

 • aktivnosti producenata ili promotera sportskih događaja
 • aktivnosti samostalnih sportista, sudija, merilaca vremena itd.
 • aktivnosti sportskih liga i njihovih nadzornih organa
 • aktivnosti povezane s promocijom sportskih događaja
 • aktivnosti u okviru štala, štenara i garaža
 • sportsko-rekreativni lov i ribolov u rezervatima
 • aktivnosti planinskih vodiča
 • pomoćne usluge u sportsko-rekreativnom lovu i ribolovu

Ne obuhvata:

 • iznajmljivanje sportske opreme, del. 77.21
 • delatnost sportskih škola i škola za igre, del. 85.51
 • aktivnosti sportskih instruktora, učitelja i trenera, del. 85.51
 • organizaciju sportskih događaja od strane sportskih klubova, na otvorenom i zatvorenom, i upravljanje njima, za profesionalce ili amatere, del. 93.11 i 93.12
 • aktivnosti organizovane u parkovima i na plažama, del. 93.29