Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Ostale prerađivačke delatnosti

Proizvodnja igara i igračaka

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenatai materijala

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala

Proizvodnja muzičkih instrumenata

Proizvodnja nakita, bižuterije i sličnih predmeta

Proizvodnja sportske opreme

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala

Obuhvata laboratorijske aparate, hirurške i medicinske instrumente, hirurški pribor, aparate za stomatologiju, sprave za lečenje nepravilnosti zuba i protetički materijal. Ovde je svrstan i nameštaj za medicinu, hirurgiju i sl., gde dodatne specifične funkcije određuju svrhu proizvoda (npr. zubarska stolica sa ugrađenim hidrauličnim funkcijama).

Obuhvata proizvodnju:

 • hirurških prekrivača, sterilnog konca i vate
 • materijala za plombe i cementa (osim stomatoloških adheziva), stomatološkog voska i stomatoloških preparata od gipsa
 • cementa za rekonstrukciju kostiju
 • peći za zubne laboratorije
 • ultrazvučnih aparata za čišćenje
 • laboratorijskih aparata za sterilizaciju
 • laboratorijskih aparata za destilaciju i laboratorijskih centrifuga
 • instrumenata i pomagala za potrebe medicine, hirurgije, stomatologije i veterine
 • zubnih proteza, cementa i sl. za upotrebu u stomatologiji
 • medicinskog, stomatološkog i veterinarskog nameštaja: operacionih stolova, zubarskih stolica i bolničkih kreveta s mehaničkom opremom
 • ploča i zavrtnja za kosti, špriceva, igala, katetera, cevčica, itd.
 • stomatoloških instrumenata (uključujući zubarske stolice sa opremom)
 • veštačkih zuba, mostova i dr. u stomatološkim laboratorijama
 • ortopedske i protetičke opreme
 • staklenih očiju
 • medicinskih toplomera
 • oftalmoloških artikala (naočara za vid, naočara za sunce i sočiva)

Ne obuhvata:

 • proizvodnju hirurškog konca, medicinske gaze i sl., del. 21.20
 • proizvodnju elektromedicinske i elektroterapeutske opreme, del. 26.60
 • proizvodnju invalidskih kolica, del. 30.92
 • delatnosti optičara, del. 47.78