Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Kopneni saobraćaj i cevovodni transport

Poštanske aktivnosti

Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju

Prateće aktivnosti u saobraćaju

Manipulacija teretom

Ostale prateće delatnosti u saobraćaju

Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju

Uslužne delatnosti u vazdušnom saobraćaju

Uslužne delatnosti u vodenom saobraćaju

Skladištenje

Vazdušni saobraćaj

Vodeni saobraćaj

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Ostale prateće delatnosti u saobraćaju

Obuhvata:

 • poslove špedicije
 • organizovanje prevoza železničkim, drumskim, pomorskim ili vazdušnim putevima
 • organizovanje grupnih i individualnih pošiljki (uključujući preuzimanje i isporučivanje, kao i grupisanje pošiljki)
 • izdavanje i pribavljanje transportnih dokumenata i tovarnih listova
 • poslove carinskih zastupnika
 • poslove pomorskih i avio-špeditera
 • brokerske poslove za brodski i avionski prostor
 • rukovanje teretom, npr. privremeno pakovanje samo u svrhe zaštite robe tokom tranzita, prepakivanje, uzimanje uzoraka i merenje težine robe

Ne obuhvata:

 • kurirske aktivnosti, del. 53.20
 • osiguranje saobraćajnih sredstava, del. 65.12
 • delatnost putničkih agencija, del. 79.11
 • delatnost organizatora putovanja, del. 79.12
 • pomoćne turističke aktivnosti, del. 79.90