Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Prerada i konzervisanje mesa i proizvoda od mesa

Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca

Prerada i konzervisanje voća i povrća

Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti

Proizvodnja gotove hrane za životinje

Proizvodnja mlečnih proizvoda

Proizvodnja mlinskih proizvoda, skroba i skrobnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda

Prerada čaja i kafe

Proizvodnja gotovih jela

Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane

Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda

Proizvodnja šećera

Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani

Proizvodnja pekarskih proizvoda i testenine

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda

Obuhvata:

 • proizvodnju supa i čorbi
 • proizvodnju kvasca
 • proizvodnju jaja u prahu, albumina i dr.
 • proizvodnju veštačkog meda i karamela
 • proizvodnju praška za peciva
 • proizvodnju proizvoda od meda
 • proizvodnju aromatizovanih sirupa
 • proizvodnju pektinskih materija
 • proizvodnju lako kvarljive hrane kao što su:
  • sendviči
  • sveža, nepečena pica
 • proizvodnju dodataka hrani i ostale nepomenute hrane
 • proizvodnju ekstrakata i sokova iz mesa, riba, rakova ili mekušaca
 • proizvodnju zamena za sir ili mleko
 • proizvodnju albumina i drugih prerađevina od jaja
 • proizvodnju veštačkih koncentrata

Ne obuhvata:

 • proizvodnju lako kvarljivih jela od voća ili povrća, del. 10.39
 • proizvodnju nepečene zamrznute pice, del. 10.85
 • proizvodnju žestokih pića, piva, vina i osvežavajućih napitaka, del. 11