Category2

Proizvodnja proizvoda od betonana menjenih za građevinarstvo

  • Obuhvata:
  • -proizvodnju proizvoda od betona, cementa ili predmeta od veštačkog kamena za upotrebu u građevinarstvu:
  • *opeke, ploča za popločavanje, blokova, panela, ispuna, cevi, stubova i dr.
  • *montažnih građevinskih elemenata za visokogradnju i niskogradnju, od betona, cementa ili veštačkog kamena
  • Ne obuhvata:
  • -proizvodnju vatrostalnog maltera, del. 23.20
  • -proizvodnju gotove betonske smeše i maltera, del. 23.63 i 23.64
Category1
Category3