Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo informaciono-komunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo na tezgama i pijacama

Trgovina na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo ostalom robom u specijalizovanim prodavnicama

Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama - apotekama

Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalima u specijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama

Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo van prodavnica, tezgi i pijaca

Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama

Obuhvata prodaju na malo:

  • obuće
  • predmeta od kože
  • predmeta za putovanje napravljenih od kože i veštačke kože

Ne obuhvata:

  • trgovinu na malo specijalnom sportskom obućom od kože, npr. skijaškom obućom, del. 47.64