Category2

Tretman i odlaganje opasnog otpada

 • Obuhvata odlaganje i tretman pre odlaganja, opasnog otpada čvrstog i koji nije čvrst uključujući otpad koji je eksplozivan, oksidirajući, zapaljiv, toksičan, iritirajući, kancerogen, korozivan, infektivan i druge supstance i preparate opasne po ljudsko zdravlje i životnu sredinu.
 • Obuhvata:
 • -rad postrojenja za tretman opasnog otpada
 • -tretman i odlaganje zatrovanih ili uginulih životinja i drugog kontaminiranog otpada
 • -insineracija opasnog otpada
 • -odlaganje iskorišćenih uređaja (npr. frižidera), iz kojih se potom odstranjuju štetne materije
 • -tretman, odlaganje i skladištenje radioaktivnog nuklearnog otpada, uključujući:
 • *tretman i odlaganje radioaktivnog otpada iz bolnica
 • *inkapsulacija, priprema ili drugi tretman nuklearnog otpada zbog skladištenja
 • Ne obuhvata:
 • -ponovnu preradu nuklearnog goriva, del. 20.13
 • -insineracija neopasnogotpada, del. 38.21
 • -dekontaminaciju i čišćenje zemljišta i voda, odstranjivanje opasnih materija radi smanjenja zagađenosti, del. 39.00
Category1
Category3