Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Dovršavanje tekstila

Priprema i predenje tekstilnih vlakana

Proizvodnja ostalog tekstila

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće

Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od njega, osim odeće

Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta

Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila

Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala

Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod

Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža

Proizvodnja tkanina

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila

Obuhvata:

  • proizvodnju traka, usko tkanih tkanina i onih koje su sastavljene na osnovi bez potke spojene lepkom
  • proizvodnju metaliziranog prediva i porubnih traka, gumenih niti upredenih s tekstilnim materijalom, tekstilnog prediva ili traka prekrivenih, impregniranih, prevučenih ili obloženih gumom ili plastičnim masama
  • proizvodnju kord-tkanine velike čvrstoće, od veštačkog prediva, za gume za vozila
  • proizvodnju raznih omotača, remenja za prenos (ojačanog metalom ili drugim materijalom ili ne), tkanina za sita, tkanina za filtriranje i dr.

Ne obuhvata proizvodnju:

  • transportnih ili prenosnih traka od gumirane tkanine, gde je glavni sastavni deo načinjen od gume, del. 22.19
  • ploča i folija od celularne gume ili plastike, u kombinaciji sa tekstilom samo radi ojačanja, del. 22.19 i 22.21
  • pletenih tkanina od metalne žice, del. 25.93