Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

Delatnost putničkih agencija, tur-operatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti

Delatnosti zapošljavanja

Iznajmljivanje i lizing

Iznajmljivanje i lizing mašina, opreme i materijalnih dobara

Iznajmljivanje i lizing motornih vozila

Iznajmljivanje i lizing predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport

Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova

Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, autorskih dela i predmeta srodnih prava

Kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti

Usluge održavanja objekata i okoline

Zaštitne i istražne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

Obuhvata iznajmljivanje:

 • svih vrsta predmeta za ličnu upotrebu, za upotrebu u domaćinstvu ili ekonomskim subjektima (izuzev opreme za rekreaciju i sport):
  • tekstila, odevnih predmeta i obuće
  • nameštaja, grnčarije i staklarije, kuhinjskog pribora i pribora za ručavanje, električnih aparata i kućnog posuđa
  • nakita, muzičkih instrumenata, dekoracija i kostima
  • knjiga, novina i časopisa
  • mašina i opreme koju koriste amateri (npr. alat za popravke u domaćinstvu)
  • cveća i biljaka
  • elektronske opreme u domaćinstvu

Ne obuhvata:

 • iznajmljivanje kola, kamiona, prikolica i vozila za rekreaciju bez vozača, del. 77.1
 • iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, del. 77.21
 • iznajmljivanje video-kaseta, CD-ova i DVD-ova, del. 77.22
 • iznajmljivanje kancelarijskog nameštaja, del. 77.33
 • iznajmljivanje motora i kamp-prikolica bez vozača, del. 77.39
 • pranje rublja, radnih uniformi i srodnih artikala u perionicama, del. 96.01