Category2

Proizvodnja električne energije

  • Obuhvata proizvodnju:
  • -električne energije u hidroelektranama
  • -električne energije u termoelektranama i toplanama korišćenjem čvrstih, tečnih i gasovitih goriva ili snabdevanjem iz drugih obnovljivih energetskih izvora
  • -električne energije u nuklearnim elektranama
  • -električne energije u elektranama na sunce i vetar
  • -električne energije u elektranama za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije
  • Ne obuhvata:
  • -proizvodnju električne energije spaljivanjem otpadaka, del. 38.21
Category1
Category3