Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti

Gajenje jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka

Gajenje sadnog materijala

Gajenje višegodišnjih biljaka

Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti

Mešovita poljoprivredna proizvodnja

Uslužne delatnosti u poljoprivredi i delatnosti posle žetve

Aktivnosti posle žetve

Dorada semena

Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja

Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada

Uzgoj životinja

Ribarstvo i akvakulture

Šumarstvo i seča drveća

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja

Obuhvata:

 • usluge u uzgoju životinja za naknadu:
  • unapređenje priploda i rasta životinja i unapređenje kvantiteta i kvaliteta životinjskih proizvoda
  • veštačko osemenjavanje, kontrolu stada, opsluživanje krda, pripust stoke, kopuniranje živine, čišćenje živinarnika i dr.
  • usluge testiranja stoke i krda
  • šišanje ovaca
  • smeštaj i čuvanje stoke
  • potkivanje

Ne obuhvata:

 • izdavanje štala za smeštaj životinja, del. 68.20
 • veterinarske usluge i vakcinaciju životinja, del. 75.00
 • iznajmljivanje životinja, del. 77.39
 • čuvanje i negu kućnih ljubimaca (pansioni za pse i sl.), del. 96.09