Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja delova i pribora za motorna vozila i motore za njih

Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila

Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila

Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice

Proizvodnja motornih vozila

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila

Obuhvata proizvodnju:

 • raznovrsnih delova i pribora za motorna vozila:
  • kočnica, menjača, osovina, točkova, amortizera, hladnjaka, prigušivača, izduvnih cevi, katalizatora, kvačila, volana, stubova upravljača, kutija upravljačkih mehanizama i dr.
 • delova i pribora za karoseriju motornih vozila:
  • sigurnosnih pojaseva, vrata, branika i dr.
 • sedišta za motorna vozila

Ne obuhvata:

 • proizvodnju guma za točkove, za vozila, del. 22.11
 • proizvodnju gumenih cevi, kaiševa i dr. od gume, za vozila, del. 22.19
 • proizvodnju plastičnih cevi, kaiševa i dr. od plastike, za vozila, del. 22.2
 • proizvodnju akumulatora za motorna vozila, del. 27.20
 • proizvodnju klipova, klipnih motora i karburatora, del. 28.11
 • održavanje, popravku i prepravku motornih vozila, del. 45.20