Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja odeće, osim krznene

Proizvodnja pletene i kukičane odeće

Proizvodnja proizvoda od krzna

Proizvodnja proizvoda od krzna

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja proizvoda od krzna

Obuhvata:

 • proizvodnju proizvoda od krzna:
  • krznene odeće i pribora od prirodnog i veštačkog krzna
  • predmeta od neiskorišćenog krzna (presvlake, prostirači, pačvorci itd.)
  • raznih proizvoda od krzna (prostirke, industrijske krpe za poliranje i dr.)

Ne obuhvata:

 • uzgoj životinja koje imaju krzno, del. 01.4 i 01.70
 • proizvodnju sirove kože, del. 10.11
 • proizvodnju imitacije krzna (s pravom dlakom, tkano ili pleteno), del. 13.20 i 13.91
 • proizvodnju krznenih pokrivki za glavu, del. 14.19
 • proizvodnju odevnih predmeta ukrašenih krznom, del. 14.19
 • bojenje kože, del. 15.11
 • proizvodnju čizama i cipela s delovima od krzna, del. 15.20