Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala

Održavanje i popravka motornih vozila

Održavanje i popravka motornih vozila

Trgovina delovima i priborom za motorna vozila

Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala

Trgovina motornim vozilima

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Održavanje i popravka motornih vozila

Obuhvata:

 • održavanje i popravku motornih vozila:
  • mehaničke popravke
  • električne popravke
  • popravku elektronskih sistema ubrizgavanja
  • redovan servis
  • popravku karoserije
  • popravku delova motornog vozila
  • pranje, poliranje i dr.
  • prskanje i bojenje
  • popravku vetrobrana i prozora
  • popravku sedišta u motornim vozilima
 • popravku, podešavanje ili zamenu spoljnih i unutrašnjih guma
 • zaštitu od korozije
 • naknadno ugrađivanje delova i dodatne opreme